Game Trang Diem Club

Game Trang Diem Club

game td

Sam Sung gửi email báo sẽ dừng 1 số dịch vụ cloud quan trọng trong Sam Sung Cloud. Thay vào đó… | Tinh tế

Điện thoạiĐiện thoại Android Sam Sung gửi email báo sẽ dừng 1 số dịch vụ cloud quan trọng trong Sam Sung Cloud.
Thay vào đó.
autumnlove32 phút Bình luận: 2 Sam Sung gửi email báo sẽ dừng 1 số dịch vụ cloud quan trọng trong Sam Sung Cloud.


Thursday January 01, 1970

Thay vào đó hướng dẫn người dùng chuyển sang One drive của MS

Không hiểu lí do là gì nhỉ các bác.
SS ko nói trong email 1 thích kixx thích nội dung này androidwindowstinhtefact 2 Bình luận kixxVIP 27 phút chắc sắp bỏ mảng cloud .hợp tác vơi ms để chuyển dv qua đó .về lâu dài thì ms cloud sẽ đc nhúng vô ecosys của sam Vũ Vịt NhựaTÍCH CỰC 14 phút Ko thấy giá trị của sscloud, từ xưa đã dùng OneDrive rồi nó tốt khác biệt nên chuyện acount google + onedrive với smp ss là đúng rồi đây là bước tiến bộ cần thiết.
Flyfood#flyfood Nokia#nokia.


Thursday January 01, 1970

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Might Also Like