#1 2020-09-06 11:01:37

TerenceGor
Member
From: Italy, Montebello Sul Sangro
Registered: 2020-09-05
Posts: 6

Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi

Hoàn Trả Thể Thao.
Posted on May 8, 2020May 8, 2020  by                              Khuyến mãi này dành cho những bạn đam mê cá cược thể thao và là thành viên của 188bet.
Nhận ngay khuyến mãi hoàn trả lên đến 0.38% và hoàn trả cược thêm từ 3,6% đến 7,6%.
Mức hoàn trả sẽ bị giảm đi nếu không tham gia cược trong tháng trước đó   Lưu ý Khi Tham Gia Khuyến Mãi  Chỉ cược được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng/thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
Cược hòa/hủy.

Cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á

và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.
Hoàn Trả Cược lên đến 0.38%, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy của Thành Viên Hợp Lệ mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Hoàn Trả Cược Tuần”).
Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ thay đổi dựa trên số tháng đặt Cược Hợp Lệ liên tiếp (“Tháng Khuyến Mãi”) như bảng bên dưới:         Hoàn Trả Cược Tuần     Mức Hoàn Trả Cược Tuần   % Hoàn Trả Cược Tuần     1 Tháng Khuyến Mãi      0.18%     2 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp      0.28%     Từ 3 đến 5 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp      0.38%       Ví dụ: Thành Viên A tích lũy được 100,000,000 VND tiền Cược Hợp Lệ tại Thể Thao trong Tuần Khuyến Mãi đầu tiên sau khi tham gia Khuyến Mãi.
Thành Viên A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược Tuần như sau: Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.18% = 180,000 VND Hoàn Trả Cược Thêm lên đến 7.6% dựa trên số tiền Hoàn Trả Cược Tuần, như quy định tại điều 5a, .

Cho mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Hoàn Trả Cược Thêm”)

Mức Hoàn Trả Cược Thêm sẽ thay đổi dựa trên số Tháng Khuyến Mãi đặt cược liên tiếp như bảng bên dưới:         Hoàn Trả Cược Thêm     Mức Hoàn Trả Cược Thêm   % Hoàn Trả Cược Thêm     Từ 6 đến 8 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp   4.1   3.60%     Từ 9 đến 11 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp   4.2   5.60%     12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp hoặc hơn   4.3   7.60%       Ví dụ: Thành Viên B đặt cược trong 12 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp sau khi tham gia Khuyến Mãi và tích lũy được 100,000,000 VND tại Thể Thao trong một Tuần Khuyến Mãi.
Thành Viên B sẽ nhận được tổng Hoàn Trả Cược như bên dưới: Hoàn Trả Cược Tuần = 100,000,000 VND x 0.38% = 380,000 VND Hoàn Trả Cược Thêm = 380,000 VND x 7.60% = 28,880 VND Tổng Hoàn Trả Cược = 380,000 VND + 28,880 VND = 408,880 VND Mức Hoàn Trả Cược Tuần sẽ được hạ xuống mức thấp hơn.

Nếu Thành Viên Hợp Lệ không đặt ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Tháng Khuyến Mãi trước

như bảng bên dưới: Ví dụ:     Ví dụ                      A: Thành Viên Hợp Lệ Mới                                                         B: Thành Viên Hợp Lệ Mới                                                           Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược ít nhất 6 Tháng Khuyến Mãi liên tiếp để nhận Hoàn Trả Cược Thêm, như bảng bên dưới:     Ví dụ                      A: Thành Viên Hợp Lệ đang ở Tháng Khuyến Mãi liên tiếp Thứ 5 tại Tháng 2                                                 Mất Hoàn Trả Cược Thêm tháng kế tiếp              Tháng 8   Tháng 9   Tháng 10   Tháng 11   Tháng 12   Tháng 1                    Mức 4.2                                          Hoàn Trả Cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ thời điểm Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi.
Hoàn Trả Cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 4 tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.
Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
Hoàn Trả Cược và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Hoàn Trả Cược sau khi Hoàn Trả Cược đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Hoàn Trả Cược được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.
Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.

188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào

188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
Posted in.
Thưởng 100% nạp tiền lần đầu   Hoàn trả casino lên đến 0.76%                                                                                           A  Theme.

Offline

ibet 888

Board footer

Powered by FluxBB