#1 2020-09-13 06:36:06

Olentdqz
Member
From: Qamishly
Registered: 2020-09-13
Posts: 1

Mac cập nhật lên macOS Big Sur bị chậm khi chỉnh ảnh trên Lightroom, quạt kêu to. Anh em có bị... | Tinh tế

Máy tínhMáy tính Mac.

MacOS   Mac cập nhật lên macOS Big Sur bị chậm khi chỉnh ảnh trên Lightroom

quạt kêu to.
Anh em có bị.
Mikeknowsme1 giờ  Bình luận: 2      Mac cập nhật lên macOS Big Sur bị chậm khi chỉnh ảnh trên Lightroom, quạt kêu to.
Anh em có bị tình trạng này không.
1 thích      tieunaiha  thích nội dung này   macoshỏi đáp   2 Bình luận    laikimthuat40 phút  Máy mình thì vẫn chạy ok, chưa phát hiện cò gì bất thường.
Máy mình Mac air Catalina hi            tieunaiha2 phút  Thế là đã có bản big sur chính thứ rồi à bạn                     Flyfood#flyfood    Sony Camera#sonycamera.

Offline

ibet 888

Board footer

Powered by FluxBB