#1 2020-09-04 02:24:22

GiaWeiser8
Member
Registered: 2020-09-01
Posts: 9

Anh em đã ai cài bản Gcam v7.4 này chưa

Anh em đã ai cài bản Gcam v7.4 này chưa.

Trùm Lầy Bình luận:     Nhận thông báo    Anh em đã ai cài bản Gcam v7.4 này chưa

Mình mới cài xong, vào phần chuyển động chậm, quay mặc định thì không sao, mà nhấn vào chỗ tốc độ 1/4x là nó out liền.
https://drive.google.com/uc?id=18triGuSgJC8avrX-5z-dzNgfKFcZUt6I&export=download            Google Drive - Virus scan warning             drive.google.com                    Báo xấu       nokia        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.

+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

ibet 888

Board footer

Powered by FluxBB