#1 2020-09-07 06:55:29

LynneWeath
Member
From: Brazil, Blumenau
Registered: 2020-09-07
Posts: 1

Mỹ chơi đòn này nữa mà tên họ Tập ko khóc ré lên mới lạ đó

Điện tử - Tiêu dùng     Chính quyền Trump xem xét cấm vận SMIC

Mỹ chơi đòn này nữa mà tên họ Tập ko khóc ré lên mới lạ đó.

Vivalavida11 Bình luận:     Nhận thông báo      Chính quyền Trump xem xét cấm vận SMIC

Mỹ chơi đòn này nữa mà tên họ Tập ko khóc ré lên mới lạ đó.
https://vnexpress.net/nha-san-xuat-chip-lon-nhat-trung-quoc-vao-tam-ngam-cua-my-4157575.html                  Nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc vào ‘tầm ngắm’ của Mỹ.
SMIC.

Nhà sản xuất chip bán dẫn lớn lớn nhất Trung Quốc

có thể là công ty tiếp theo bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.
vnexpress.net                  # tinhtefact  # smic  # silicon  # trump2020           Báo xấu     siliconđiện gia dụngsmictrump2020        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.511  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

ibet 888

Board footer

Powered by FluxBB