#1 2020-08-29 02:13:17

Glennlak
Member
Registered: 2020-08-28
Posts: 17

Trả lời: 3 Đọc: 1,228 phananhtom 6/9/11

Diễn đàn Game VN                                                                                                           Total War                                                                                                    Workshop.
[Tutorial] modding Rome 2.
,    8/12/14                          16          17          18                                                 Trả lời: 349  Đọc: 105,597                 27/4/20.

Hỏi đáp và thảo luận về MODs Shogun 2 Total war

Hiroshii,                             8          9          10                                                 Trả lời: 191  Đọc: 92,339              AquitaineKingdom   3/1/19.

Modding Đại Việt -  update tại đây

,                             2          3          4                                                 Trả lời: 62  Đọc: 8,421              chua77   17/11/15.
Mod 1.03 By Lantis999.
lantis999,    31/12/11                                          Trả lời: 8  Đọc: 2,033              Knight of Darkness   1/10/15.

[Release] Bộ font support tiếng Việt cho Rome TW

Tidus_Hop,    1/7/11                                          Trả lời: 9  Đọc: 3,611              chenzongs   28/5/14.

Release bản test thử lính Đại Việt

,    18/12/10                          48          49          50                                                 Trả lời: 994  Đọc: 43,331                 2/12/13.

[Tutorial] Hướng dẫn add unit vào mod

nhinhonhinho,    22/5/11                                          Trả lời: 17  Đọc: 33,233              thanh_long_007   13/11/12.

[Tutorial] Hướng dẫn làm map cho Rome Total War

,    15/3/11                                          Trả lời: 12  Đọc: 32,784              wangtaising   16/1/12.

Cần chuột bạch test thử bản edit mod XGM 5.9.16

,    29/11/10                          15          16          17                                                 Trả lời: 321  Đọc: 15,179                 16/10/11.

HD cách bỏ giới hạn Unique Unit - chỉnh file

lantis999,    11/7/11                                          Trả lời: 14  Đọc: 3,103              lantis999   6/10/11.
Hướng dẫn chỉnh sửa RTW.
Zero_1992,    30/9/10                          9          10          11                                                 Trả lời: 217  Đọc: 15,772              love_evjl   28/9/11.

Video hướng dẫn làm 1 Unit trong Rome (Tiếng Anh)

jimmyli,                                             Trả lời: 3  Đọc: 1,228              phananhtom   6/9/11.

Hướng dẫn cài đặt RTW và MED2 TW

Nhinhonhinho,                                             .

Trả lời: 0  Đọc: 2,156                 15/7/11
[Tutorial] Làm thẻ UI cho Rome Total War

,    24/5/11                                          Trả lời: 4  Đọc: 30,712                 24/5/11.
Xếp chủ đề theo:     Lần gửi bài cuối   Thời gian tạo chủ đề   Tiêu đề (sắp xếp ABC)   Số lượng trả lời   Số lượt xem   Bài viết đầu được yêu thích          Xếp chủ đề kiểu:     Thứ tự giảm dần   Thứ tự tăng dần.
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:                 Bạn đã có tài khoản rồi.
Duy trì đăng nhập                                                     Diễn đàn Game VN                                                                                                           Total War.
Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Được gửi bởi thành viên:                                 Mới hơn ngày:                                        Search this forum only.
Giao diện    vB 3.x - Fixed.
Lên&nbspđầu&nbsptrang.

Offline

ibet 888

Board footer

Powered by FluxBB